Chính sách đổi trả

QUI ĐỊNH ĐỔI - TRẢ MÁY:

- Trong 7 ngày đầu quý khách được đổi máy miễn phí nếu máy lỗi phần cứng

( chỉ được đổi máy bằng giá trị hoặc cao hơn, chỉ phải bù phí chênh lệch nếu quý khách đổi máy có giá trị cao hơn.

- Phí đổi máy sau 7 ngày:

 + Từ ngày thứ 8 tới ngày thứ 14:  - 10% giá trị máy

 + Từ ngày thứ 15 tới ngày thứ 30:  - 20% giá trị máy

 + Từ ngày thứ 31 tới ngày thứ 60:  - 30% giá trị máy

 + Từ ngày thứ 61 tới ngày thứ 90:  - 40% giá trị máy

 + Sau 90 ngày: Định giá và thỏa thuận theo giá thị trường

- Phí trả máy:

 + Trong 7 ngày đầu hoàn phí 100% nếu máy có lỗi phần cứng, trường hợp máy không có lỗi -10% phí hao mòn và phí dịch vụ.

 + Sau 7 ngày phí trả máy tương đương với phí đổi máy.

 Thông tin liên hệ:

 - Địa chỉ : 830/54 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, HCM

 - Điện thoại: 0856.178.178 - 0936.96.44.96