Linh kiện Laptop

Linh kiện Decktop- Pc

Lcd-Màn hình Pc

Barabol Pc

HDD-SSD Laptop

SSD M.2 PCIe

Tùy chọn cấu hình: 4

650.000 đ

SSD mSATA

Tùy chọn cấu hình: 4

650.000 đ

HDD 2.5 INCH

Tùy chọn cấu hình: 2

450.000 đ

SSD 2.5 INCH

Tùy chọn cấu hình: 4

550.000 đ