Thương hiệu

CPU

Mức giá

Nhu cầu sử dụng

Laptop Dell

Dell Latitude E7240

Tùy chọn cấu hình: 2

5.500.000 đ 6.500.000 đ
-15%

Dell Latitude E7250

Tùy chọn cấu hình: 3

6.500.000 đ 7.000.000 đ
-7%

Dell Latitude E6440

Tùy chọn cấu hình: 1

7.500.000 đ 8.000.000 đ
-6%

Dell Latitude E7440

Tùy chọn cấu hình: 2

6.900.000 đ 7.500.000 đ
-8%

Dell Latitude E7450

Tùy chọn cấu hình: 2

7.500.000 đ 8.000.000 đ
-6%

DDell Precision M4800

Tùy chọn cấu hình: 5

8.500.000 đ

Dell Latitude E7280

Tùy chọn cấu hình: 1

12.000.000 đ 12.500.000 đ
-4%
Hot

Dell Latitude E5480

Tùy chọn cấu hình: 2

11.000.000 đ 12.000.000 đ
-8%
Hot

Dell latitude E7470

Tùy chọn cấu hình: 3

9.000.000 đ 9.000.000 đ
Hot

Dell Latitude E7270

Tùy chọn cấu hình: 3

8.000.000 đ 8.500.000 đ
-6%
Hot

Dell Latitude E5470

Tùy chọn cấu hình: 2

8.000.000 đ
Hot