Thương hiệu

CPU

Mức giá

Nhu cầu sử dụng

Laptop Dell

Dell precision 7720

Tùy chọn cấu hình: 1

17.500.000 đ 19.500.000 đ
-10%

Dell Latitude 5491

Tùy chọn cấu hình: 1

9.500.000 đ 16.000.000 đ
-41%

Dell Latitude 5501

Tùy chọn cấu hình: 1

10.000.000 đ 17.900.000 đ
-44%

Dell Latitude 7390

Tùy chọn cấu hình: 2

8.900.000 đ 15.000.000 đ
-41%

Dell precision 7520

Tùy chọn cấu hình: 2

12.000.000 đ 21.000.000 đ
-43%

Dell Latitude 7290

Tùy chọn cấu hình: 1

9.900.000 đ 15.000.000 đ
-34%

Dell Latitude E5580

Tùy chọn cấu hình: 2

9.500.000 đ 14.000.000 đ
-32%

Laptop Quân Đội Dell Ruggrd Exteme 7214 2-in-1

Tùy chọn cấu hình: 1

13.900.000 đ 80.000.000 đ
-83%

Dell precision M6800

Tùy chọn cấu hình: 1

12.500.000 đ 18.000.000 đ
-31%

Dell Latitude 5400

Tùy chọn cấu hình: 1

9.900.000 đ 16.000.000 đ
-38%
Hot

Dell Latitude E5570

Tùy chọn cấu hình: 1

10.500.000 đ 16.000.000 đ
-34%

Dell Latitude 5591

Tùy chọn cấu hình: 1

12.900.000 đ 19.000.000 đ
-32%
Hot

Dell XPS 9360

Tùy chọn cấu hình: 2

13.900.000 đ 16.000.000 đ
-13%

Dell Latitude E7480

Tùy chọn cấu hình: 1

6.900.000 đ 13.500.000 đ
-49%

Dell Latitude E5590

Tùy chọn cấu hình: 1

7.500.000 đ 15.000.000 đ
-50%

Dell Latitude E7490

Tùy chọn cấu hình: 2

8.000.000 đ 15.000.000 đ
-47%
Hot

Dell Latitude Rugged Extreme 7414

Tùy chọn cấu hình: 1

15.900.000 đ 26.000.000 đ
-39%

Dell Latitude E7240

Tùy chọn cấu hình: 2

5.500.000 đ 6.500.000 đ
-15%

Dell Latitude E7250

Tùy chọn cấu hình: 3

6.500.000 đ 7.000.000 đ
-7%

Dell Latitude E6440

Tùy chọn cấu hình: 1

7.500.000 đ 8.000.000 đ
-6%

Dell Latitude E7440

Tùy chọn cấu hình: 2

Liên hệ 7.500.000 đ

Dell Latitude E7450

Tùy chọn cấu hình: 2

Liên hệ 9.000.000 đ

DDell Precision M4800

Tùy chọn cấu hình: 5

Liên hệ

Dell Latitude E7280

Tùy chọn cấu hình: 1

Liên hệ

Dell Latitude E5480

Tùy chọn cấu hình: 4

8.000.000 đ 13.000.000 đ
-38%
Hot

Dell latitude E7470

Tùy chọn cấu hình: 3

9.500.000 đ 11.000.000 đ
-14%
Hot

Dell Latitude E7270

Tùy chọn cấu hình: 3

Liên hệ

Dell Latitude E5470

Tùy chọn cấu hình: 3

6.500.000 đ 10.000.000 đ
-35%