Thương hiệu

CPU

Mức giá

Nhu cầu sử dụng

Laptop Lenovo

Lenovo Thinkpad T550

Tùy chọn cấu hình: 1

6.900.000 đ 9.000.000 đ
-23%
Hot

Lenovo Thinkpad X270

Tùy chọn cấu hình: 1

5.900.000 đ 9.000.000 đ
-34%
Hot

Lenovo thinkpad x1 carbon X1 gen 6

Tùy chọn cấu hình: 1

12.500.000 đ 19.500.000 đ
-36%
Hot

Lenovo Thinkpad X1 yoga Gen 3

Tùy chọn cấu hình: 1

13.500.000 đ 22.000.000 đ
-39%

Lenovo Thinkpad E14

Tùy chọn cấu hình: 1

10.900.000 đ 15.900.000 đ
-31%

Lenovo Ideapad V330

Tùy chọn cấu hình: 1

6.500.000 đ 9.900.000 đ
-34%

Lenovo Thinkpad T470s

Tùy chọn cấu hình: 1

6.900.000 đ 14.900.000 đ
-54%

Lenovo Thinkpad P50

Tùy chọn cấu hình: 2

12.500.000 đ 22.000.000 đ
-43%

Lenovo Thinkpad W541

Tùy chọn cấu hình: 1

9.500.000 đ 15.500.000 đ
-39%

Lenovo Thinkpad X1 carbon gen 5

Tùy chọn cấu hình: 1

8.900.000 đ 15.000.000 đ
-41%
Hot

Lenovo Ideapad S530

Tùy chọn cấu hình: 1

11.900.000 đ 17.000.000 đ
-30%

Lenovo Thinkpad T470

Tùy chọn cấu hình: 1

9.500.000 đ 15.000.000 đ
-37%

Lenovo Thinkpad W530

Tùy chọn cấu hình: 1

8.500.000 đ 13.000.000 đ
-35%

Lenovo Thinkpad X1 CARBON GEN 1

Tùy chọn cấu hình: 3

5.000.000 đ 6.000.000 đ
-17%

Lenovo thinkpad x1 carbon gen 2

Tùy chọn cấu hình: 2

7.000.000 đ 8.000.000 đ
-13%

Lenovo thinkpad x1 carbon gen3

Tùy chọn cấu hình: 2

6.000.000 đ 11.000.000 đ
-45%

Lenovo ThinkPad T460

Tùy chọn cấu hình: 1

9.500.000 đ 10.500.000 đ
-10%
Hot

Lenovo Thinkpad T560

Tùy chọn cấu hình: 4

Liên hệ

Lenovo Thinkpad T460s

Tùy chọn cấu hình: 1

6.900.000 đ 12.500.000 đ
-45%