Linh kiện Laptop

Linh kiện Decktop- Pc

Lcd-Màn hình Pc

Barabol Pc

Linh kiện Laptop

SSD M.2 PCIe

Tùy chọn cấu hình: 4

600.000 đ

SSD mSATA

Tùy chọn cấu hình: 4

350.000 đ

Ram Laptop PC4

Tùy chọn cấu hình: 4

250.000 đ

Ram Laptop PC3L

Tùy chọn cấu hình: 3

200.000 đ

Ram Laptop PC3

Tùy chọn cấu hình: 3

100.000 đ

HDD 2.5 INCH

Tùy chọn cấu hình: 2

450.000 đ

SSD 2.5 INCH

Tùy chọn cấu hình: 4

350.000 đ