Linh kiện Laptop

Linh kiện Decktop- Pc

Lcd-Màn hình Pc

Barabol Pc

Linh kiện & Phụ kiện

SSD M.2 PCIe

Tùy chọn cấu hình: 4

650.000 đ

SSD M.2 CHUẨN 2280

Tùy chọn cấu hình: 4

600.000 đ

SSD mSATA

Tùy chọn cấu hình: 4

650.000 đ

Ram Laptop PC4

Tùy chọn cấu hình: 4

450.000 đ

Ram Laptop PC3

Tùy chọn cấu hình: 3

150.000 đ

Ram Laptop PC3L

Tùy chọn cấu hình: 3

400.000 đ

HDD 2.5 INCH

Tùy chọn cấu hình: 2

450.000 đ

SSD 2.5 INCH

Tùy chọn cấu hình: 4

550.000 đ