Thương hiệu

CPU

Mức giá

Nhu cầu sử dụng

Từ 15 - 20 triệu

Dell precision 7720

Tùy chọn cấu hình: 1

17.500.000 đ 19.500.000 đ
-10%

Lenovo thinkpad x1 carbon X1 gen 6

Tùy chọn cấu hình: 1

12.500.000 đ 19.500.000 đ
-36%
Hot

Lenovo Thinkpad X1 yoga Gen 3

Tùy chọn cấu hình: 1

13.500.000 đ 22.000.000 đ
-39%

Dell precision 7520

Tùy chọn cấu hình: 2

12.000.000 đ 21.000.000 đ
-43%

Laptop Quân Đội Xplore iX101B2

Tùy chọn cấu hình: 1

11.900.000 đ 30.000.000 đ
-60%

Laptop Quân Đội Dell Ruggrd Exteme 7214 2-in-1

Tùy chọn cấu hình: 1

13.900.000 đ 80.000.000 đ
-83%

Dell Latitude 5591

Tùy chọn cấu hình: 1

12.900.000 đ 19.000.000 đ
-32%
Hot

Dell Latitude Rugged Extreme 7414

Tùy chọn cấu hình: 1

15.900.000 đ 26.000.000 đ
-39%

HP zbook 15 G3

Tùy chọn cấu hình: 2

9.000.000 đ 17.000.000 đ
-47%